Задачи !!!

8 11 2010

Задача 1. Да се напише програма, която увеличава по-малкото от две дадени цели неравни числа пет пъти, а по-голямото число намалява осем пъти.

За решението на програмата е използвана функцията if.

Една програма, която решава задачата е следна:

#include<iostream>

using namespace std;
int main(){

int a, b;
cout<<"a=";cin>>a;
cout<<"b=";cin>>b;

if (a>b) (a=a/8, b=b*5);
else (a=a*5, b=b/8);

system("color 2");
{
cout<<"a:"<<a<<endl;
cout<<"b:"<<b<<endl;
}

return 0;}

Задача 2. Дадени са три числа a, b и c.Да се напише програма, в резултат от изпълнение на която, ако е в сила релацията  a≥b≥c , числата се удвояват , в протимен случай  числата се заменят с техните абсолютни стойности.

За решението на програмата е използвана функцията if.
Една програма, която решава задачата е следна:

#include<iostream>
#include<cmath>

using namespace std;
int main(){

int a, b, c;

cout<<"a=";cin>>a;
cout<<"b=";cin>>b;
cout<<"c=";cin>>c;

if ((a>=b) && (b>=c) && (a>=c)) ( a=2*a, b=2*b, c=2*c);
else ( fabs(a), fabs(b), fabs(c));

cout<<"a:"<<a<<endl;
cout<<"b:"<<b<<endl;
cout<<"c:"<<c<<endl;

return 0;}

~S.K.G~

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: