Програма, която подрежда 6 числа в низходящ ред!!!

4 11 2010

Задача. Да се състави програма, която подрежда 6 числа от най-голямото  към най-малкото.

За решението на програмата е използвана функцията if.

Една програма, която решава задачата е следна:

 #include<iostream>
using namespace std;
int main(){
 cout<<"Vavedete 6 chisla!!!"<<endl;

int a, b, c, d, e, f, x;
cin>>a>>b>>c>>d>>e>>f;

if(a>b) x=a, a=b, b=x;
if(a>c) x=a, a=c, c=x;
if(a>d) x=a, a=d, d=x;
if(a>e) x=a, a=e, e=x;
if(a>f) x=a, a=f, f=x;
if(b>c) x=b, b=c, c=x;
if(b>d) x=b, b=d, d=x;
if(b>e) x=b, b=e, e=x;
if(b>f) x=b, b=f, f=x;
if(c>d) x=c, c=d, d=x;
if(c>e) x=c, e=d, e=x;
if(c>f) x=c, c=f, f=x;
if(d>e) x=d, d=e, e=x;
if(d>f) x=d, d=f, f=x;
if(e>f) x=e, e=f, f=x;

{ system("color 3");
cout<<" "<<f<<" "<<e<<" "<<d<<" "<<c<<" "<<b<<" "<<a<<endl;
}
return 0;}

В решението на програмата е включено и смяна на цвета.След въвеждането на 6-те числа и натискане на клавиша  Enter текста ще си смени цвета в зелен.

Аз съм въвел числата 100, 323, 9939, 392, 23, 2 .Ето как изглежда текста преди и след натискане на клавиша Enter.

Текста преди натискане на клавиша Enter:

Текста след натискане на клавиша Enter:

~S.K.G~

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: