Програма – S= 1 + 2 + 3 + . . . + 100 .

3 11 2010

Задача. Да се състави програма, която  решава израза

S= 1 + 2 + 3 + . . . + 100 .

За решението на програмата е използвана условния оператор if и оператора за цикличност for .

Задачата се решава с помоща на блок схеми :

Една програма, която решава задачата е следна:

#include<iostream>

using namespace std;
int main(){

int S, i;
S=0;
i=1;
if (i<=100) for ( i<=100; i<=100; i++)S=S+i;
if (i>100) cout<<S;

return 0;}
 

След завършване и стартиране на програмата на екранът ще се появи числото 5050, което показва ,че

S= 1 + 2 + 3 + . . . + 100 = 5050

~S.K.G~

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: