Интересна програма !!!

3 11 2010

В този урок ще ви покажа една много интересна програма, която при въвеждането на някакво число например 3,  представя с инициали например  * .Щом числото е  3 , то следва, че на екрана ще се появът три ***.Ако числото е 5 , то следва ***** .

За решението на програмата ще използваме оператора за цикличност for .

Една програма, която решава задачата е следна:

#include<iostream>

using namespace std;
int main(){

int a;
cin>>a;

for (int i=0; i<a; i++) cout<<"*";

return 0;}

След завършване и стартиране на програмата ще трабва да въведете някакаво число.Аз съм въвел числото 12 от тово следва, че на екрана би трябвало да се появът ************ .

Ако искаме зададеният инициял в нашия случай % да се подреди вертикално.За да го постигнем след :

for (int i=0; i<a; i++) cout<<"%";

ще поставим <<endl;

или програмата ще бъде:

#include<iostream>

using namespace std;
int main(){

int a;
cin>>a;

for (int i=0; i<a; i++) cout<<"%"<<endl;

return 0;}

 

След завършване и стартиране на програмата ще трабва да въведете някакаво число.Аз съм въвел числото 8 от тово следва, че на екрана би трябвало да се появът  %%%%%%%%  във вертикален ред.

~S.K.G~

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: