Игра на C++ !!!

3 11 2010

Задача. Да се състави програма, чрез която трябва да намериш любимото число на компютъра 😀 .Числата варират от 1 – 1000 .

Една програма, която решава задачата е следна:

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main(void){
int a;
int b;
int c = 0;
while(true)
{
system("CLS");
cin.clear();
c = 0;
srand(static_cast<unsigned int>(time (0)));
a = rand()%1000+1;
cout<<"Koe mi e lubimoto chislo !?"<<endl;
do
{
cout<<"Dai svoeto predlojenie:";
cin >> b;
if(b > a)
 {
cout<<"Tvarde Mnogo!"<< endl <<endl;
}
if(b < a)
{
cout<<"Tvarde Malko!"<< endl <<endl;
 }
c ++;
}while(b > a || b < a);
cout << "Bravoi ti pozna lubimoto mi chislo!!!"<<endl<<endl;
cout << "Ti napravi" <<setw(4)<<c<<setw(13)<< "predlojeniq" <<endl<<endl;
system("PAUSE");
 }
return 0;}

След завършване и стартиране на програмата ще трябва да откриете любимото число на копютъра, като всеки път числото е различно.Аз например познах любимото число на компютъра от десетия път и то беше 164  😀 . След познаването на числото при натискане на клавиша Еsc играта ще се стартира на ново.

~S.K.G~

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: