Третата Цифра.

25 10 2010

Задача. Да се състави програма, която извежда третата цифра отдяно наляво от дадаено десет цифрено число.

Една програма, която решава  задачата е следна:

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<<"a=";int a;cin>>a;
int i;
i= (a/100)%10;
cout<<"Tretata Cifra:"<<i<<endl;
return 0;
}

След завършване и стартиране на програмата ще тръбва да въведете 10 цифрено число.Аз съм въвел числото a=1234567890.Ако въведете това число на екранът ще ви се появи следното :

~S.K.G~

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: