Периметър и лице на разностранен триъгълник.

25 10 2010

Задача.  Да се състави програма, която намира периметъра и лицето на разностранен триъгълник.

Една програма, която решава  задачата е следна:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
int a, b, c;
cout<<"a=";cin>>a;
cout<<"b=";cin>>b;
cout<<"c=";cin>>c;
int S, P, p;
P= a+b+c;
p= P/2;
S= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
cout<<"P="<<P<<endl;
cout<<"S="<<S<<endl;
return 0;
}

След завършване и стартиране на програмата ще тръбва да въведете стойности на a, b и c.Аз съм въвел стойности за a=4, b=5 и c=3.Ако въведете тези числа на екранът ще ви се появи следното :

~S.K.G~

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: