Периметър и лице на правоъгълник.

23 10 2010

Задача. Да се състави програма, която намира лицето и периметъра на правоъгърник по зададени две страни a и  b.

Една програма, която решава  задача е следната:

#include<iostream>

using namespace std;
int main()
{
int a, b;
cout<<"a=";cin>>a;
cout<<"b=";cin>>b;

int S, P;
S= a*b;
P= 2*(a+b);

cout<<"S="<<S<<endl;
cout<<"P="<<P<<endl;
return 0;
}

Сега стартирайте програмата и задайте някакви стойности за a и b.Аз съм задал стойности a=5 и b=12 .Ако сте направили правилно програмата и сте въвели стойностите, които аз съм написал би трябвало на екранът да ви се появи следното :

~S.K.G~

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: