Манипулатор setw(…).

23 10 2010

Манипулаторът setw се използва за разграничаване на редовете, но за да се използва е необходима директивата  #include <iomanip> към компилатора С++.За да го разберем по-добре, ще въведем няколко примера:

Пример 1.

Ако имаме cout<<setw(5) <<123<<endl; това ще рече , че числото 123 ще се запище , като 123 предшестван от два интервала или **123.При стартиране на програмата, на екранът ще се появи следното :

Пример 2.

Ако имаме cout<<setw(13) <<8377465<<endl; това ще рече , че числото 8377465 ще се запище , като 8377465 предшестван от пет интервала или *****8377465.При стартиране на програмата, на екранът ще се появи следното :

Или накратко cout<<setw(….) <<……<<endl;

  1. Числото в скобите след setw , показва броят на интервалите който ще бъде направен.
  2. Израза вътре в оператора за изход <<…..<< показва какво ще се изпише на екрана.
  3. Ако числото в скобите след манипулатора setw e по-голям от израза вътре в оператора за изход по брой интервали, то преди израза в оператора за изход остават празни интервали!!!

Задача 1:

Да се въведат две променливи а и b със зададени стойности от по четирицифрени числа и да се запишат , като общ израз ,а стоиноста на израза в скобите след setw да бъде 10.

Дадено:

  • Нека а=4321
  • Нека b=1234
  • По условие setw(10)

Една програма, която решава задача е следната:

#include<iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;
int main()
{
int a=4321, b=1234;
cout<<setw(10)<<a<<b<<endl;
return 0;
}

След завършване и стартиране на програмата, на екранът ще се появи следното :

Задача 2:

Да се въведат две променливи а и b със зададени стойности от по четирицифрени числа и да се запишат eдно след друго ,а стоиноста на израза в скобите след setw да бъде 10.

Дадено:

  • Нека а=4321
  • Нека b=1234
  • По условие setw(10)

Една програма, която решава задача е следната:

#include<iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;
int main()
{
int a=4321, b=1234;
cout<<setw(10)<<a<<setw(10)<<b<<endl;
return 0;
}

След окончателно завършване и стартиране на програмата, на екранът ще се появи следното :

Ако имате  въпросчета пишете коментарчета 😀

~S.K.G~

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: