Използване на setw(..) .

23 10 2010

Зад.2 Да се състави програма, която извежда съобщението – S.K.G с помощта на инициали.

В нашият случай, ше използваме инициалът  * .

След окончателно завършване и стартиране на програмата, на екранът ще се появи следното :

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
 cout<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(13)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(6)<<"*"<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(16)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<endl;
 cout<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(13)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(5)<<"*"<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(15)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<endl;
 cout<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(13)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(4)<<"*"<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(15)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<endl;
 cout<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(4)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(13)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(3)<<"*"<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(15)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(9)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<endl;
 cout<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(20)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(2)<<"*"<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(15)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<endl;
 cout<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(20)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(16)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<endl;
 cout<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(13)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(17)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<endl;
 cout<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(13)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(16)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(7)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<endl;
 cout<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(13)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(2)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(15)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(7)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<endl;
 cout<<setw(13)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(13)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(3)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(14)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(7)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<endl;
 cout<<setw(13)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(13)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(4)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(14)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(9)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<endl;
 cout<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(4)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(13)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(5)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(14)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(8)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<endl;
 cout<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(5)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(5)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<setw(1)<<"*"<<setw(5)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<endl;
 cout<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(5)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(5)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(7)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(5)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<setw(1)<<"*"<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<endl;
 cout<<setw(6)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(5)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(5)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(8)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(4)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<setw(1)<<"*"<<setw(7)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<setw(1)<<"*"<<endl;

 return 0 ;
}

~S.K.G~

 

 

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: